สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้? | 29 ก.พ. 67
ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน
ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน
ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 เมษายน 2549
แก้ไขครั้งที่หนึ่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550


หมวดที่ 1 ว่าด้วยความเป็นมา และเจตนารมณ์ของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง

2543 อุดมชัย ลีฬหานาจ ในฐานะเว็บมาสเตอร์  ก่อตั้งเว็บไซต์ siamfishing.com ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักตกปลาด้วยกัน โดยมิได้จำกัดขอบเขต ,ประเภท ,ลักษณะของการตกปลาแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะเมื่อมองโดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่ของนักตกปลาคือคนที่มีความชมชอบในการตกปลาและการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
 
 การเปิดเว็บไซต์ siamfishing.com ขึ้นมาระยะเวลาหนึ่ง มีสมาชิกที่ลงทะเบียนประจำจำนวนหนึ่ง ที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในการตกปลา ที่มีรูปแบบของลักษณะคล้ายการรวมกลุ่มจากบุคคลที่มาพบกันในเว็บไซต์  ซึ่งพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีทิศทาง ความต้องการคล้ายคลึงกัน มีความเห็นคล้อยตามกัน กลายเป็นกลุ่มก้อนของบุคคลที่สามารถชี้นำ ให้เกิดกิจกรรมร่วมกันได้ในที่สุด
 
 เว็บไซต์ siamfishing.com มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อดูที่ปริมาณการเข้าชมต่อวัน  มีสมาชิกประจำที่หมุนเวียนกันเข้ามายังเว็บไซต์สม่ำเสมอ ในที่สุดพบว่ามีการรวมกลุ่มของสมาชิก เป็นสายสัมพันธไมตรี ประดุจดังสายเบ็ดหลายสายที่ทอดตัวลงในน้ำเพื่อรอเวลาปลามากินเบ็ด ครั้นแล้วเมื่อเจ้าของกรอสายขึ้น กลับพบว่าเบ็ดของตัวเองได้พันเอาสายของนักตกปลาอีกคนหนึ่งขึ้นมา เรื่องราวหลังจากนั้นจึงเป็นรอยยิ้มและมิตรภาพ
 
 จากนักตกปลาที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน ในเบื้องต้นได้พบปะบนเว็บไซต์ แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน และเมื่อชอบพออัธยาศัยไมตรี เกิดการนัดหมายร่วมกันออกตกปลา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากขึ้น จากสองคนสู่สามคน สี่คน และเป็นทวีคูณ  จากการออกตกปลาด้วยกันในหมายที่นัดหมาย กลายเป็นทริปตกปลาที่มีการร่วมวางแผน กลายเป็นโครงการฝึกอบรมเทคนิคการตกปลาระหว่างสมาชิกด้วยกัน เพื่อแบ่งปันเทคนิคให้กับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน  และจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตกปลา ไปสู่กิจกรรมที่เป็นผลพลอยได้จากการรวมกลุ่มของสมาชิก และลงความเห็นว่า ควรจะมีกิจกรรมขึ้น ได้แก่  โครงการปะการังเทียม โครงการปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำธรรมชาติ  กิจกรรมการมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่เด็กนักเรียนในชนบท  ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการร่วมมือของสมาชิกของเว็บไซต์ siamfishing.com
 
 Siamfishing.com ซึ่งในที่สุด พอจะกล่าวได้ว่า ไม่ได้เป็นเพียงเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างนักตกปลาเท่านั้น  แต่ได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดของชุมชนนักตกปลา ที่ได้ก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจระหว่างสมาชิกของชุมชน ในที่สุดสมาชิกได้ร่วมเสนอชื่อว่า ชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง


หมวดที่ 2 ว่าด้วยคำจำกัดความในข้อตกลงร่วมกัน

สมาชิกชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง

หมายถึง บุคคลใดๆก็ตาม ที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อ Log-in เข้าชมเว็บไซต์ siamfishing.com โดยใช้ Username (ชื่อ) ,รหัสผ่าน และหมายเลขสมาชิก ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ siamfishing.com  สมาชิกของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง ไม่จำเป็นต้องประกอบ/ทำ กิจกรรมตกปลาจะเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพก็ตาม

 

เว็บมาสเตอร์  (Webmaster)

หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งจัดหา / จัดเตรียม / ทำให้มี เว็บไซต์ siamfishing.com พร้อมบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ หมายความรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และข้อกำหนดที่ให้โปรแกรมประยุกต์เชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้(Application) นอกจากนี้สำหรับ siamfishing.com เว็บมาสเตอร์ยังดำรงตำแหน่งพิเศษ  ในฐานะ ประธานชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง ที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกของชุมชน พร้อมทั้งรังสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์อันจะทำให้เกิดการ “ร่วมแบ่งปันและเรียนรู้” 

 

คณะกรรมการดูแลข้อความ ชุมชนสยามฟิชชิ่ง (Admin)

หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ดูแลข้อความในเว็บไซต์ siamfishing.com อันเปรียบเสมือนชุมชนออนไลน์  การดูแลข้อความคือ การควบคุมให้สมาชิกชุมชนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกัน และการตรวจสอบ-แก้ไขให้ข้อความ สาระต่างๆที่เสนอในเว็บไซต์ siamfishing.com มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชุมชน

 

คณะกรรมการชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง

หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเลือกตั้งให้ทำหน้าที่บริหารชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 1 ปี เพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของชุมชนฯ โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปัน พร้อมทั้งเอื้ออำนวยประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ด้านรายได้และการบัญชีของชุมชนฯ ด้วย

 

คณะตัวแทนชุมชน

หมายถึง สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกของชุมชนฯ ว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ คุณธรรม มีประสบการณ์ด้านการตกปลา กีฬาตกปลา และเข้าใจในเจตนารมณ์ของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง     


ผู้ดูแลห้องสนทนา

หมายถึง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาจากสมาชิกชุมชน  โดยผ่านความเห็นชอบของเว็บมาสเตอร์ และคณะตัวแทนชุมชน  มีหน้าที่ปลดสมาชิกที่ละเมิดข้อตกลงในห้องสนทนา

  

กิจกรรมชุมชนสยามฟิชชิ่ง

หมายถึง กิจกรรมใดๆก็ตามที่สมาชิกชุมชนฯ ได้ตกลงกระทำร่วมกัน ณ สถานที่ใดๆก็ตาม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการชุมชนฯ ว่า จัดเป็นกิจกรรมของชุมชนฯ

ถ้าหากมีความจำเป็นในการวินิจฉัย การตรวจสอบ ทั้งเป้าหมาย และรายละเอียด เกี่ยวกับกิจกรรมฯ  คณะตัวแทนชุมชน จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว อาจจะเกี่ยวข้องกับการตกปลา การพบปะสังสรรค์ การฝึกอบรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

ชุมชนฯ เห็นพ้องต้องกันว่า กิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อการตกปลาของสมาชิก หรือต่อสังคม ทำให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปัน ล้วนมีค่าเพียงพอสำหรับนำมาจัดร่วมกัน

 

ผู้เยี่ยมชม (visitor)

หมายถึง บุคคลใดๆก็ตาม ที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ siamfishing.com  ในฐานะผู้เยี่ยมชม  ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นนักตกปลาหรือไม่ก็ตาม

 

บุคคลภายนอก

หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งไม่เคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ siamfishing.com หรือไม่มีหลักฐานว่าเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ siamfishing.com ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นนักตกปลาหรือไม่ก็ตามหมวด 3  สมาชิกชุมชนสยามฟิชชิ่ง การสมัคร, สิทธิ, หน้าที่ การใช้งานเว็บไซต์ Siamfishing.com

การสมัครสมาชิกและชื่อสมาชิก

1. เมื่อท่าน “ลงทะเบียน” ครั้งแรก ระบบจะร้องขอให้ท่าน ใส่  ชื่อ” สำหรับเป็น Log-in และระบบจะแจ้งท่านรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมล์เพื่อใช้ในการ Log-in เข้าเว็บไซต์ siamfishing.com พร้อมกันนั้นระบบจะกำหนดเลขสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ ตามลำดับก่อนหลัง

2. ชื่อสมาชิกสามารถมีได้เพียง “หนึ่งเดียว” ในระบบ สมาชิกที่สมัครสมาชิกก่อนจะได้รับชื่อที่ตนเองต้องการก่อน

4. ชื่อสมาชิกจะเป็นคำภาษาอังกฤษล้วน ภาษาไทยล้วน หรือผสมกันก็ได้

5. ชื่อสมาชิกควรสื่อความหมายที่ดี  ข้อตกลงร่วมกันนี้ ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการระบุชื่อ  แต่สมาชิกพึงตระหนักว่า ชื่อสมาชิกไม่ควรเป็นคำยกเว้น คำที่สื่อความหมายไปในทางไม่ถูกทำนองคลองธรรม หากได้รับการร้องเรียน คณะกรรมการดูแลข้อความ (admin) จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของชื่อสมาชิก และกรณีพบว่ามีความไม่เหมาะสม อาจจะยกเลิกชื่อสมาชิกดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การบ่งชี้สมาชิกในชุมชุนฯ

1. ชุมชน ฯ จะใช้ “ชื่อสมาชิก” และ “เลขสมาชิก” ในการชี้บ่ง กิจกรรมใดๆของสมาชิกภายในชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง (เว็บไซต์ siamfishing.com)

2. ชื่อสมาชิกไม่ควรใช้ชื่อซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดกับชื่อสมาชิกที่มีอยู่แล้วภายในชุมชน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสนในการชี้บ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบเว็บไซต์ของ siamfishing.com ไม่เอื้อต่อการตรวจสอบชื่อสมาชิกที่ใกล้เคียงกันก่อน และสมาชิกผู้สมัครใหม่เองอาจจะต้องการใช้ชื่อสมาชิกนั้นๆ จริงๆ ก็ให้สามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีประเด็นความขัดแย้งใดๆ คณะกรรมการดูแลข้อความ  จะเป็นผู้ตรวจสอบและไกล่เกลี่ย

3. สมาชิกสามารถใช้โลโก้ได้ แต่ควรระมัดระวังความเหมาะสมของภาพโลโก้ที่จะใช้

4. ชุมชนฯ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้หลายชื่อของคนๆเดียว แต่ท่านควรระมัดระวังเกี่ยวกับการ Log-in หลายชื่อ ว่าทุกชื่อที่ท่านใช้ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้

 

สมาชิกภาพ

1 . ความเป็นสมาชิก จะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้ทำการ login ภายใน 1 เดือนหลังจากลงทะเบียน

 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

1. สมาชิกไม่ได้เข้าชมเว็บไซต์ siamfishig.com เป็นเวลาเกินกว่า 12 เดือน

2. ท่านได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยไม่เปลี่ยนใจภายใน 24 ชม หรือประกาศลาออกเป็นครั้งที่ 2

3. ท่านละเมิดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ตามข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน โดยเจตนาหรือหลายครั้งหลายวาระ

4. ท่านมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม สำหรับการเป็นสมาชิกตามดุลยพินิจของเว็บมาสเตอร์ หรือคณะกรรมการดูแลข้อความ siamfishing.com

5. เมื่อสถานภาพสมาชิกจะสิ้นสุดลงในกรณี 2,3,4  ชื่ออาจจะไม่ถูกลบไป แต่จะไม่สามารถส่งข้อความได้

 

สิทธิและเสรีภาพ

ข้อตกลงร่วมกันนี้ ยอมรับสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกภาพ ว่าไม่มีความขัดแย้งใดๆ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หากตอนใดหรือบทใดของข้อตกลงร่วมกันนี้ ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกภาพมีความขัดแย้ง ให้ยึดถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นที่สุด

1. สมาชิกของชุมชนฯ มีสิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการอื่นๆ ที่ซึ่งมีการประกาศแต่งตั้ง หลังจากข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้

2.  สมาชิกของชุมชนฯ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใดๆ ในพื้นที่ส่วนต่างๆของเว็บไซต์ siamfishing.com ทั้งนี้โดยอยู่ในขอบเขตว่าด้วย การโพสต์ข้อความในพื้นที่ต่างๆของ siamfishing.com

3.  สมาชิกของชุมชนฯ สามารถจะใช้เว็บไซต์ siamfishing.com ในการแสดงความมีตัวตน แสดงความคิดเห็น หรือกิจกรรมอื่นใดที่สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้

4. สมาชิกของชุมชนฯ สามารถเสนอความคิดเห็นที่เป็นไปเพื่อพัฒนาชุมชนฯ เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ และเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีได้

5. สมาชิกของชุมชนฯ ทรงสิทธิ์ที่จะปกปิดตัวตนแท้จริง (personality identification) ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง อาชีพ อายุ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อความเป็นส่วนตัว  เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายไทยได้บังคับให้สมาชิกฯ ต้องทำเช่นนั้น 

 

หน้าที่ของสมาชิกชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง

1. เมื่อร่วมกิจกรรมใดๆ ในชุมชนฯ สมาชิกฯ ควรตระหนักเสมอว่า ได้ใช้หลัก “เพื่อแบ่งปันและสานต่อความรู้ร่วมกัน”

2. สมาชิกฯ พึงมีน้ำใจต่อสมาชิกฯ ท่านอื่น โอบอ้อมอารี ถ้อยทีถ้อยอาศัย ให้เกียรติความคิดที่แตกต่าง ประนีประนอม สมานฉันท์ เพื่อสร้างบรรยากาศของชุมชนที่ดี

3. แม้ไม่ได้มีการบังคับ ในข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้  แต่ชุมชนฯใคร่ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมของชุมชนฯ  เท่าที่จะมีโอกาสอำนวย เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งชุมชน ที่มีการแบ่งปันและเรียนรู้

4. สมาชิกฯ ที่มีความพร้อม อาจจะอุทิศตนเข้าทำงานในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในชุมชนฯได้ ตามความสมัครใจ  โดยสมาชิกฯอาจเสนอตัวกับชุมชนฯ หรือโดยการประกาศร้องขอความช่วยเหลือแล้วแต่กรณีๆไป

5. สมาชิกฯ พึงศึกษา และปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้

6. สมาชิกชุมชนมีหน้าที่ออกเสียงเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชนตามวาระที่ประกาศ

 

ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความในพื้นที่ต่างๆของเว็บไซต์ siamfishing.com

1. สมาชิกฯ พึงตระหนักเสมอว่า ข้อความใดๆ ก็ตามที่ท่านโพสต์ในเว็บไซต์ siamfishing.com จะปรากฏต่อสาธารณะชนทันที และท่านต้องรับผิดชอบในข้อความที่ท่านโพสต์นั้น

2. สมาชิกฯพึงตระหนักว่าข้อความที่ท่านโพสต์นั้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชุมชนฯ ว่าด้วยการแบ่งปันและการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ สมาชิกฯพึง ต้องไม่ส่งข้อความ หรือรูปภาพ ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

3. สมาชิกฯพึงใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ การเชื่อ การนำไปใช้งาน ซึ่งข้อความที่สมาชิกท่านอื่นได้โพสต์ไว้ในพื้นที่ต่างๆของเว็บบอร์ด ในขณะเดียวกันพึงระมัดระวัง ไม่ส่งข้อความ หรือรูปภาพ ที่เป็นการหลอกลวง ทำให้หลงเชื่อ ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยเจตนา

4. สมาชิกฯพึงหลีกเลี่ยง ละเว้นการโพสต์ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นผลเสียต่อบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความเห็น เช่น สร้างความขัดแย้ง  พาดพิงบุคคลอื่นให้เสียหาย ทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยน เกิดการการประชดประชัน เสียดสี ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ก่อความรำคาญ การโต้แย้งระหว่างบุคคล

5. กรณีที่สมาชิกฯ ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ต่างๆที่สมาชิกฯท่านอื่นตั้งขึ้นในพื้นที่ส่วนต่างๆของเว็บไซต์ siamfishing.com พึงให้เกียรติกับความเห็นที่แตกต่าง ระมัดระวังการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นผู้อื่น ยึดหลักการแลกเปลี่ยนความเห็น ไม่ใช่การเอาชนะ หรือการคัดค้านอย่างไร้เหตุผล รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์

6. สมาชิกฯพึงระมัดระวัง ไม่ตั้งหัวข้อการสนทนาในหัวข้อเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น การเมือง ศาสนา ปรัชญา เนื่องจากหัวข้อดังกล่าวอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงได้

7. สมาชิกฯจะต้องไม่ส่งข้อความ หรือรูปภาพ ที่เป็นการก่อกวน ทำลายความหน้าเชื่อถือของกระทู้ บทความ หรือประกาศ ที่ทำอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

8. กรณีที่ข้อความใดๆที่โพสต์โดยสมาชิกฯ ถูกแก้ไขหรือลบโดยคณะกรรมการบริหารเว็บไซต์ siamfishing.com , สมาชิกพึงยอมรับการถูกแก้ไข หรือลบข้อความดังกล่าว กรณีมีคำโต้แย้งใดๆ ก่อนจะสอบถาม สมาชิกฯพึงทบทวนข้อตกลงร่วมกัน ว่าด้วยการโพสต์ข้อความในพื้นที่ต่างๆก่อน


การใช้พื้นที่ส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ Siamfishing.com
 

1. เว็บมาสเตอร์ จะเป็นผู้ออกแบบ , สร้างสรรค์ , แยกหัวข้อ-ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับชุมชนฯไว้ในเว็บไซต์ siamfishing.com ตามความเหมาะสม เช่น ข้อมูลเกี่ยวชีววิทยาของปลา , ข้อมูลเรือ , หนังสือ , ทำเนียบนักตกปลา , อุปกรณ์ตกปลา ซึ่งแต่ละส่วนอาจจะมีผู้รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้อง อาสาสมัครช่วยทำเว็บไซต์อาจเข้ามาทำหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล ตามที่ได้ตกลงกับเว็บมาสเตอร์

2. พื้นที่ กระดาน , ห้องสนทนา , ตลาด , ประชาสัมพันธ์ , สูตรเหยื่อ , ครัวสยามฟิชชิ่ง , เทคนิคการตกปลา เป็นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกชุมชนฯ สามารถส่งข้อความตอบโต้ ตั้งกระทู้ เรื่องที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องได้

3. สมาชิกพึงศึกษาและปฎิบัติตาม ข้อกำหนดที่เว็บมาสเตอร์ประกาศไว้ในแต่ละพื้นที่

4. เว็บมาสเตอร์จะทำหน้าที่ในการกำหนดกติกาชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมกัน ที่สมาชิกของชุมชนฯ พึงปฎิบัติตาม เมื่อเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนใดๆของเว็บไซต์ siamfishing.com  โดยจะประกาศข้อกำหนดดังกล่าวให้ชัดเจนในพื้นที่สำหรับการโพสต์ข้อความ เพื่อที่สมาชิกจะได้รับทราบ พร้อมปฏิบัติ

5. คณะกรรมการดูแลข้อความ ชุมชนสยามฟิชชิ่ง (Admin) พึงศึกษารายละเอียดกติการโพสต์ข้อความในพื้นที่ต่างๆ ของเว็บไซต์ siamfishing.com ให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อให้การอำนวยความสะดวก ตลอดจนก่อให้เกิดความเป็นระเบียบภายในเว็บไซต์ siamfishing.com อันเปรียบเสมือนที่ทำการชุมชน

6.  คณะกรรมการดูแลข้อความ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขบางส่วน หรือทั้งหมด หรือ ลบ ข้อความใดๆก็ตาม ที่ละเมิดกติกาที่เว็บมาสเตอร์กำหนด

7.  ข้อกำหนด กติกา นโยบาย ตลอดจนเงื่อนไขอื่นใดที่เว็บมาสเตอร์ประกาศใช้ในพื้นที่ใดๆ ของเว็บไซต์ siamfishing.com ล้วนมีผลบังคับ ตลอดจนถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้

8.  คณะกรรมการดูแลข้อความ สงวนสิทธิ์ที่จะลบ หรือ ย้าย ข้อความใดที่ถูกโพสต์ผิดประเภท ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของดัชนี โดยไม่ต้องแจ้งให้กับสมาชิกเจ้าของข้อความล่วงหน้าและภายหลังแต่อย่างใด

9.  เว็บไซต์ siamfishing.com มิใช่พื้นที่สาธารณะที่สมาชิกจะโพสต์ข้อความใดๆได้ตามใจ , เว็บมาสเตอร์ทรงไว้ซึ่งอำนาจในการป้องกันการเข้าถึง การโพสต์ การลบ  ข้อความใดๆที่ขัดต่อข้อตกลงร่วมกันข้อใดข้อหนึ่ง

10.  เว็บมาสเตอร์ ,คณะกรรมการดูแลข้อความ อาจเพิกถอนรายชื่อสมาชิก , สิทธิในการโพสต์ข้อความของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ในกรณีเห็นว่า ได้กระทำความผิดต่อเงื่อนของข้อตกลงฉบับนี้

11.  ผู้ดูแลห้องสนทนา จะทำหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยในห้องสนทนา สมาชิกในห้องสนทนา ที่ใช้ข้อความขัดต่อข้อตกลงในการใช้ห้องสนทนาจะถูกตักเตือน ตลอดจนกันออกไปจากห้องสนทนา 

 


หมวด 4   ว่าด้วยกิจกรรมของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง

กิจกรรมชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง

1. สมาชิกชุมชนฯ ย่อมมีสิทธิ์ในการเสนอกิจกรรมใดๆก็ตามที่เห็นว่า ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และแบ่งปัน ทั้งนี้ สมาชิกท่านอื่นๆ จะได้พิจารณาร่วมกันในขั้นต้น , ถ้าหากมีสมาชิกเห็นด้วยในจำนวนมากพอ คณะกรรมการชุมชนฯ จะนำกิจกรรมดังกล่าวไปพิจารณาความเป็นไป

2. คณะกรรมการชุมชนฯ อาจพิจารณาและนำเสนอกิจกรรมชุมชนได้ ทั้งนี้ อาจจะพิจารณาจากกิจกรรมที่เคยทำไปแล้ว แต่เห็นว่าเป็นประโยชน์ควรทำต่อเนื่อง หรืออาจนำเสนอกิจกรรมใหม่ที่เห็นว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชุมชน

3. การพิจารณากิจกรรรมของชุมชนฯ  ถ้าหากจำเป็น คณะกรรมชุมชนฯ อาจขอความเห็นจากคณะตัวแทนชุมชน  ในขณะเดียวกัน คณะตัวแทนชุมชนก็อาจจะให้ความเห็น ชี้แนะ แก่คณะกรรมการชุมชนฯ ได้

4. คณะกรรมการชุมชนฯ มีอำนาจในการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย ว่าจะดำเนินการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือไม่

5. กิจกรรมของชุมชนฯ นอกจากควรจะมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชุมชนแล้ว ยังควรพิจารณาในด้านความสอดคล้องกับตัวบทกฎหมายด้วย เพื่อป้องกันการผิดกฎหมาย รวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ และหลักศีลธรรมที่ดีด้วย

6. คณะกรรมการชุมชนฯ จะทำหน้าที่ ในการประเมินค่าใช้จ่ายของกิจกรรม และถ้าหากจำเป็นอาจจะจัดให้มีการหารายได้เพื่อให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี

7. กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมีการเรียกเก็บจากสมาชิก ให้คณะกรรมการชุมชนฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนในขั้นตอนการประกาศจัดกิจกรรม และถ้าหากเป็นไปได้ ให้จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

8.  การทบทวน , วัดประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสรุปความสำเร็จของกิจกรรมชุมชน เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนฯ

 

การเข้าร่วมกิจกรรม

1.  สมาชิกชุมชนฯ ทุกท่านมีสิทธิ์และเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของชุมชนฯ ซึ่งจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยคณะกรรมการชุมชนฯ ถึงสถานที่ เวลา และรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าว

2.  สมาชิกฯ ที่แสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรม และได้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง พึงตระหนักร่วมกันว่า ได้ร่วมทำกิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมาย และเพื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชุมชนฯ

3. ในการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆก็ตาม พึงยึดหลัก ความสามัคคี เพื่อการแบ่งปันและเรียนรู้ เพื่อมิตรภาพ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  ยึดถือหลักการประนีประนอม รวมทั้งพึงให้เกียรติ ทั้งกับสมาชิกชุมชนฯ ด้วยกันเอง , ผู้เยี่ยมชม , บุคคลภายนอก ที่เข้าร่วมกิจกรรม

4 กรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ให้คณะกรรมการชุมชนฯ เป็นผู้พิจารณา เพื่อรองรับตามความเหมาะสมหมวด 5 ว่าด้วย เว็บมาสเตอร์ , อาสาสมัครช่วยทำเว็บไซต์ , คณะกรรมการดูแลข้อความ   คณะตัวแทนชุมชน  และผู้ดูแลห้องสนทนา,  

เว็บมาสเตอร์

เว็บไซต์ siamfishing.com กำหนดให้มีเว็บมาสเตอร์ จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยมีหน้าที่ คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

หน้าที่ของเว็บมาสเตอร์

1. เว็บมาสเตอร์ดำรงตำแหน่งประธานชมรมนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง ที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจ พิจารณา กำหนดนโยบาย รวมไปถึงการให้ความเห็นต่อกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงในเว็บไซต์ siamfishing.com

2. เว็บมาสเตอร์มีหน้าที่ในการประสานงานร่วมกับทุกๆฝ่าย เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รวมถึงให้มั่นใจว่า เว็บไซต์ siamfishing.com จะสามารถใช้ได้ตลอดเวลา ถ้าหากจำเป็น เว็บมาสเตอร์จะเป็นผู้จัดเตรียมแผนการรองรับเหตุการณ์ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล หรือการเชื่อมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่นๆก็ตาม

3. เว็บมาสเตอร์มีหน้าที่จัดเตรียม / หามาซึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเว็บไซต์ siamfishing.com โดยต้องมั่นใจว่าระบบที่หามาได้นั้นมีคุณสมบัติรองรับการทำงานแบบ interactive มีระบบการสืบค้น เพื่อให้เว็บไซต์ siamfishing.com ให้บริการเพื่อช่วยในการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันได้

4. เว็บมาสเตอร์ต้องตระหนักเสมอว่า เว็บไซต์ siamfishing.com เสมือนพื้นที่ทำการของชุมชนที่พร้อมสนับสนุนระบบการเรียนรู้ของสมาชิกฯ

5. เว็บมาสเตอร์ต้องตรวจทาน / ตรวจสอบข้อตกลงตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ siamfishing.com ซึ่งหมายรวมถึง Server ,Web Hosting , และ domain name registration เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้อง (valid) ตลอดเวลา เพื่อให้เว็บไซต์ siamfishing.com เข้าถึงได้เสมอ

 

เว็บมาสเตอร์ไม่มีหน้าที่/ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีต่อไปนี้

1. เว็บมาสเตอร์ไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อความที่โพสต์โดยสมาชิกฯ ไม่ว่า ทั้งหมด/บางส่วน โดยทางตรง/ทางอ้อม เพราะถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลที่โพสต์ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ siamfishing.com ที่ทำหน้าที่เสมือนสื่อกลางเท่านั้น แต่เว็บมาสเตอร์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการปกป้องสิทธิ-เสรีภาพของสมาชิกฯ ป้องกันการหมิ่นประมาทบุคคลอื่น รวมไปถึงป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

2. เว็บมาสเตอร์ไม่มีความรับผิดชอบต่อการสูญหายข้อมูลบางส่วน/ทั้งหมดภายในเว็บไซต์ siamfishing.com แต่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลา

 

คุณสมบัติของเว็บมาสเตอร์

1. เข้าใจนโยบายของชุมชนฯ อย่างชัดเจน และพร้อมผลักดันให้นโยบายดังกล่าวถูกนำไปปฏิบัติ

2. มีความสามารถทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์องค์รวมที่ทำงานรองรับนโยบายของชุมชนฯ

3. มีคุณธรรมประจำใจ ในระดับเพียงพอจะเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนฯ 

 

อาสาสมัครช่วยทำเว็บไซต์

เว็บไซต์ siamfishing.com ประกอบด้วยพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมาย เกินกว่าที่เว็บมาสเตอร์จะทำให้เนื้อหาในส่วนต่างๆของเว็บไซต์มีความถูกต้อง มีข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อรองรับการเติบโตของเว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์เป็นผู้กำหนดให้มีอาสาสมัครช่วยทำเว็บไซต์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าว

 

การได้มา / จำนวน

1.  เว็บมาสเตอร์เป็นผู้กำหนดจำนวน อาสาสมัครช่วยทำเว็บไซต์ตามความเหมาะสม 

2. เว็บมาสเตอร์จะประกาศเป็นครั้งคราวไปเมื่อต้องการอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยทำเว็บไซต์

3. สมาชิกฯ สามารถอาสาเข้ามาทำงานในตำแหน่ง อาสาสมัครช่วยทำเว็บไซต์ได้ โดยแจ้งจำนงค์ไปยังเว็บมาสเตอร์

4. เว็บมาสเตอร์จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะมาช่วยทำเว็บไซต์ siamfishing.com

 

หน้าที่

1. อาสาสมัครช่วยทำเว็บไซต์รับมอบหมายหน้าที่จากเว็บมาสเตอร์โดยตรง  โดยทำหน้าที่ในการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ siamfishing.com

คุณสมบัติ

1. มีความสามารถในการจัดเตรียม แก้ไข เนื้อหาในเว็บไซต์ siamfishing.com ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

2. มีความคิดสร้างสรรค์ 

 

คณะกรรมการดูแลข้อความ     

คณะกรรมการดูแลข้อความ  ชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง (siamfishing.com)  กำหนดให้มีจำนวน  3-5 ท่าน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ การได้มาซึ่งคณะกรรมการ / คุณสมบัติ / วาระในการดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

หน้าที่ของ – การได้มา  ซึ่งคณะกรรมการดูแลข้อความ

1. การได้มา

    1.1 ให้สมาชิกชุมชนฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อ

    1.2 ให้เว็บมาสเตอร์ และคณะตัวแทนชุมชน  เป็นผู้เลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอขึ้นมา

2. หน้าที่ของคณะกรรมการดูแลข้อความ

    2.1 แก้ไขข้อความที่ขัดต่อข้อตกลงร่วมกันตาม กฎ กติกา ระเบียบของผู้ดูแลเวป

    2.2 ปลดสมาชิกที่ละเมิดข้อตกลงในห้องสนทนา

 

    ทั้งนี้ให้ปฎิบัติหน้าโดยไม่แสดงตน เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนเว็บมาสเตอร์และชุมชน  หากมีเหตุทักท้วงใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เว็บมาสเตอร์หรือคณะตัวแทนชุมชน เป็นผู้ชี้แจง

 

การพ้นจากตำแหน่งของ -คณะกรรมการดูแลข้อความ

1. ลาออกจากตำแหน่งด้วยตนเอง โดยยื่นความจำนงค์กับเว็บมาสเตอร์  เมื่อไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

2. ไม่ Log-in เข้าปฏิบัติหน้าที่นานกว่า 3 เดือน

3. พบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้อำนาจในทางที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงร่วมกัน เว็บมาสเตอร์ หรือ “คณะตัวแทนชุมชน”  สามารถถอดถอนคณะกรรมการดังกล่าวออกจากตำแหน่งได้

 

คณะตัวแทนชุมชน

หมายถึง สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกของชุมชนฯ ว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ คุณธรรม มีประสบการณ์ด้านการตกปลา กีฬาตกปลา และเข้าใจในเจตนารมณ์ของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง     

1. คุณสมบัติของ "คณะตัวแทนชุมชน" มีดังนี้

     1.1 มีวิธีคิดที่ละเอียดอ่อน รอบคอบ และรอบด้าน

     1.2 มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนอยู่สม่ำเสมอ

     1.3 ควรมาจากการคัดเลือกของสมาชิก และมีจำนวน 3-5 คน เพื่อให้มีสภาพคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่

2.  การสิ้นสุดของสถานะภาพ

     2.1 มีวาระ 1 ปี และสามารถดำรงค์ตำแหน่งได้อีกหากได้รับการคัดเลือก

     2.2 ลาออก

 

ผู้ดูแลห้องสนทนา

1.คุณสมบัติของ "ผู้ดูแลห้องสนทนา"

      1.1 เข้าห้องสนทนาเป็นประจำ

      1.2 อ่อนโยน สุภาพ เข้าใจในสถานการณ์ และควบคุมอารมณ์ได้ดี

2. การได้มา

      2.1 ให้ชุมชนเป็นผู้เสนอรายชื่อ

      2.2 ให้เว็บมาสเตอร์ และคณะตัวแทนชุมชน  เป็นผู้เลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอขึ้นมาอย่างน้อย 1 ท่าน

3. หน้าที่ของผู้ดูแลห้องสนทนา

       3.1 ปลดสมาชิกที่ละเมิดข้อตกลงในห้องสนทนา     

 


หมวดที่ 6  ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน การได้มา การเลือกตั้ง หน้าที่  คุณสมบัติ 


คณะกรรมการชุมชนฯ ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการชุมชนฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน 1 ท่าน รองประธาน 2 ท่าน เลขานุการคณะกรรมการฯ 1 ท่าน เหรัญญิก 1 ท่าน และกรรมการ 3 ท่าน มีหน้าที่ในการบริหารงานชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง เพื่อให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และมีความโปร่งใสในการดำเนินการ

 

ตำแหน่ง

        1. ประธานฯ

        2. รองประธานฯที่ 1

        3. รองประธานที่ 2

        4. เลขานุการ

        5. เหรัญญิก

        6. กรรมการที่ 1

        7. กรรมการที่ 2

        8. กรรมการที่ 3

 

หน้าที่

1. คณะกรรมการชุมชนฯ ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดความกลมเกลียว การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนฯ

2. เมื่อมีสมาชิก ฯ เสนอแนะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกฯ ท่านอื่นในชุมชน ให้คณะกรรมการชุมชุนฯ พิจารณาความเหมาะสม หากเห็นว่าสมควรจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะขอความช่วยเหลือจากสมาชิกท่านอื่นได้

3. คณะกรรมการชุมชน พึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกฯในชุมชนได้ทราบถึงกิจกรรม และสามารถเข้าร่วมได้ทันเวลา

4. คณะกรรมการชุมชนฯ พึงทบทวนกิจกรรมของชุมชนที่ได้ทำไปแล้ว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม หรือถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อาจจะนำมาทำซ้ำหรือ พัฒนาให้เป็นกิจกรรมที่สร้างอรรถประโยชน์มากกว่าเดิม

5. คณะกรรมการชุมชนฯ ต้องรับผิดชอบในงบประมาณ รายได้ เงินสบทบทุน หรือรายรับอื่นใด ที่คณะกรรมการชุดเก่าจะเป็นผู้ส่งมอบให้

6. เหรัญญิกของคณะกรรมการชุมชนฯ พึงจัดทำบัญชีรายรับจ่าย เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บัญชีรายการรับ-จ่าย ที่จัดทำพึงแล้วเสร็จก่อนส่งมอบให้กับคณะกรรมการชุดต่อไป

7. คณะกรรมการชุมชนฯ พึงจดบันทึก จัดทำรายงาน สรุปผล กิจกรรมใดๆก็ตามที่ได้ดำเนินการไป ตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลงาน ประเมินความสำเร็จของโครงการ และเพื่อส่งมอบเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการชุดต่อไป

8. หากจำเป็นคณะกรรมการชุมชน อาจร่าง หรือนำเสนอ กฎ ระเบียบใดๆเพื่อช่วยให้การบริหารชุมชนฯ เรียบร้อย มีความโปร่งใส และเกิดความคล่องตัว รวมถึงช่วยในการหารายได้ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนฯ 

 

คุณสมบัติของผู้ถูกคัดเลือกให้รับหน้าที่กรรมการชุมชนฯ 

 

1.  เป็นสมาชิกของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.  กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่  จะต้องไม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ  ที่กำลังจะหมดอายุตามวาระ

3.  เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมเสียสละเพื่อชาวชุมชน

 

ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนฯ

 

ได้แก่ สมาชิกชุมชนฯ รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนชุดเดิม คณะกรรมการดูแลข้อความ  และคณะตัวแทนชุมชน นั้นหมายถึงท่านสมาชิกเพียง 1 ท่านต่อ 1 เสียง หากท่านสมาชิกที่ login เข้าเกินกว่า 1 ชื่อ ก็ให้ถือเอาเพียงชื่อและรหัสสมาชิกใดเพียงชื่อเดียว หากท่านนั้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกไปแล้ว แต่ยังคงใช้ชื่อในรหัสสมาชิกอีกชื่อหนึ่งลงคะแนนอีก ให้ถือว่าคะแนนเสียงของท่านเป็นโมฆะ  

 

การเลือกตั้ง

1. ภายหลังจากมีการประกาศให้ใช้สิทธิการเลือกตั้งก่อนการสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชุดเดิมไม่น้อยกว่า 20 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิลงในความเห็นของกระทู้ชื่อ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง โดยใช้สิทธิลงชื่อได้ไม่เกิน 8 ชื่อ

2.ให้กรรมการชุมชนในชุดปัจจุบันเป็นกรรมการการเลือกตั้งใหม่ครั้งต่อไป คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำการตรวจนับคะแนนแล้วประกาศผลก่อนวันสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิมไม่น้อยกว่า 5 วัน

3. ให้ผู้ถูกเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุด รับตำแหน่งประธานกรรมการชุมชน และคะแนนลำดับรองลงมาตามลำดับ คือรองประธานที่ 1 ที่ 2 เลขานุการ และเหรัญญิก หากมีคะแนนเท่ากันให้ถือลำดับเอาผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเรียงกันมา(อาวุโสให้ถือเอาตามอายุ)

 

การดำรงตำแหน่งและวาระ

1. วาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของปี เพื่อไม่ให้เกิดช่วงว่างในการรับช่วงงาน จึงขอกำหนดวันเลือกตั้งก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 20 วัน ประกาศผลก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 5 วัน

 


หมวดที่ 7 ว่าด้วยปัญหาข้อพิพาทโต้แย้ง  

1. ผู้มีอำนาจตัดสินปัญหาข้อพิพาท ตลอดจนตีความข้อความต่างๆในข้อตกลงฉบับนี้ ประกอบเป็นคณะไม่น้อยกว่า 5 ท่าน จากคณะกรรมการ 3 คณะได้แก่ คณะกรรมการดูแลข้อความ  คณะกรรมการชุมชน  และคณะตัวแทนชุมชน  ตั้งขึ้นมาเป็นเฉพาะกรณี เรียกว่า คณะอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อพิพาท

2. ให้เสียงของคณะกรรมการวินิจฉัยเกินกึ่งหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก

3. มีมติในคำตัดสิน

     3.1 ถอดถอนการเป็นสมาชิก

     3.2 ถอดถอน ระงับข้อความ หรือความเห็นที่เป็นข้อโต้แย้ง  ตีความข้อตกลงร่วมกัน ที่มีความเห็นแตกต่าง

 


หมวดที่ 8 ว่าด้วยการแก้ไขข้อตกลงร่วมกัน 

1. กรณีทั่วไป สมาชิกชุมชนฯ ทุกท่านสามารถที่จะยื่นกระทู้ถามในกระดาน กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง  โดยจะต้องให้เหตุผลประกอบ  หลังจากนั้น เว็บมาสเตอร์และคณะตัวแทนชุมชนฯ จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นว่าสมเหตุผลหรือไม่

2. กรณีพิเศษ  เว็บมาสเตอร์และคณะตัวแทนชุมชน  สามารถประชุมเพื่อนำเสนอ แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงร่วมกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ก่อนจะมีการแก้ไข การเพิ่มเติม เว็บมาสเตอร์และคณะตัวแทนชุมชน จะได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงประเด็นและเนื้อที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว โดยทั้งนี้ ต้องมีสมาชิกฯ ชุมชนไม่น้อยกว่า 100 เสียง ลงคะแนนให้ความเห็นชอบ

3. ถ้าหากว่าเว็บมาสเตอร์และคณะตัวแทนชุมชนเห็นว่าข้อเสนอในการแก้ไขข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกชุมชนในหมวดที่ 6 ข้อ 1 เหมาะสม ก็ให้เปิดลงคะแนนเสียงจากสมาชิกในชุมชนฯ ถ้าหากได้รับการรับรองไม่น้อยกว่า 100 เสียง ก็จะถือว่า ต้องมีการแก้ไขข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว

4. เว็บมาสเตอร์และคณะตัวแทนชุมชน จะร่วมกันพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวให้สอดคล้องกับมติของสมาชิกฯ ในกรณีที่จำเป็น อาจใช้วิธีการที่เหมาะสมในการตั้งคณะกรรมการร่างข้อตกลงขึ้นมา เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อตกลงดังกล่าว

5. ข้อตกลงที่ได้ถูกแก้ไข หรือเพิ่มเติม จะถูกนำมาลงมติก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป


siamfishing.com © 2024