สยามฟิชชิ่ง
หน้าแรก|กระดาน|รีวิว|ประมูล|ตลาด|เปิดท้าย
login | สมัครสมาชิก | วิธีสมัครสมาชิก | ลืมชื่อ/รหัส | login ไม่ได้?
*-* เลือกตั้ง "คณะกรรมการชุมชนฯ 2556" *-*: SiamFishing : Thailand Fishing Community
หน้าที่: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>ทุกหน้า
 กระดาน > อื่นๆ
ความเห็น: 371 - [10 ธ.ค. 55, 20:00] ดู: 25,398 - [23 พ.ค. 61, 22:03]  ติดตาม: 20 โหวต: 99
*-* เลือกตั้ง "คณะกรรมการชุมชนฯ 2556" *-*
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 16-04-2561
ตั้งแต่: 05-06-2547
ตั้งกระทู้: 20 พ.ย. 55, 16:31
*-* เลือกตั้ง "คณะกรรมการชุมชนฯ 2556" *-*
จาก.............การดำรงตำแหน่งและวาระ
วาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของปี เพื่อไม่ให้เกิดช่วงว่างในการรับช่วงงาน จึงขอกำหนดวันเลือกตั้งก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 20 วัน ประกาศผลก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 5 วัน

.......................................................................................................................................................
วาระการทำงานของคณะกรรมการชุมชนฯ ชุดปี 2555 จะหมดลงในวันที่ 31  ธันวาคม 2555 นี้

บัดนี้ได้เวลาตามข้อตกลงร่วมกันของชุมชน  ให้มีการเลือกบุคคลชุดใหม่เข้ามาทำการเป็นคณะกรรมการชุมชนฯ ปี 2556


จึงขอเรียนเชิญ สมาชิกสยามฟิชชิ่งทุกท่าน

ใช้สิทธิ์เสนอ "รายชื่อคณะกรรมการฯ ปี2556 จำนวน 8 ท่าน"  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     

โดยการเลือกตั้ง จะสิ้นสุดการลงคะแนน วันจันทร์ที่ 10  ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น.

คุณสมบัติของผู้ถูกคัดเลือกให้รับหน้าที่กรรมการชุมชนฯ
1.  เป็นสมาชิกของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.  กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่  จะต้องไม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ  ที่กำลังจะหมดอายุตามวาระ
3.  เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมเสียสละเพื่อชาวชุมชน

*****ประกาศผลคะแนน ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555*****


.......................................................................................................................................................กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่  จะต้องไม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  ที่กำลังจะหมดอายุตามวาระดังนี้....

น้าapple39                  ประธานคกก.

น้าเอ๋อ                              รองประธานคกก.

ป้าแป้ง                            รองประธานคกก.

น้าไก่ชน                            เลขาฯ

น้าMrSHARK                เหรัญญิก

น้าลมรำเพย                      กรรมการ

น้าBugBuNNy              กรรมการ

น้าBULINO                    กรรมการ


.......................................................................................................................................................

....รายชื่อ...ท่านที่ขอสละสิทธิ์...ในการเลือกตั้งครั้งนี้.....

1.  โต๊ดซะงั้น!+_+!

2.  meth x-ray

3.  หรั่งทีมน้ำบาน

4.  PETERWIT

5.  แมงปอ13

6.  ballycb3

7.  นายชักช้า

8.  thongdum

9.  tid pod

10. xzuka

11. โรนัน13

12. Judas

13. BuzZa

14. ชูชัย

15. ปุ๊เอง
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 16-04-2561
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 1: 20 พ.ย. 55, 16:33
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน การได้มา การเลือกตั้ง หน้าที่  คุณสมบัติ
คณะกรรมการชุมชนฯ ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการชุมชนฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธาน 1 ท่าน รองประธาน 2 ท่าน เลขานุการคณะกรรมการฯ 1 ท่าน เหรัญญิก 1 ท่าน และกรรมการ 3 ท่าน มีหน้าที่ในการบริหารงานชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง เพื่อให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และมีความโปร่งใสในการดำเนินการตำแหน่ง
        1. ประธานฯ
        2. รองประธานฯที่ 1
        3. รองประธานที่ 2
        4. เลขานุการ
        5. เหรัญญิก
        6. กรรมการที่ 1
        7. กรรมการที่ 2
        8. กรรมการที่ 3


หน้าที่
1. คณะกรรมการชุมชนฯ ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดความกลมเกลียว การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนฯ
2. เมื่อมีสมาชิก ฯ เสนอแนะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกฯ ท่านอื่นในชุมชน ให้คณะกรรมการชุมชุนฯ พิจารณาความเหมาะสม หากเห็นว่าสมควรจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจจะขอความช่วยเหลือจากสมาชิกท่านอื่นได้
3. คณะกรรมการชุมชน พึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกฯในชุมชนได้ทราบถึงกิจกรรม และสามารถเข้าร่วมได้ทันเวลา
4. คณะกรรมการชุมชนฯ พึงทบทวนกิจกรรมของชุมชนที่ได้ทำไปแล้ว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม หรือถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อาจจะนำมาทำซ้ำหรือ พัฒนาให้เป็นกิจกรรมที่สร้างอรรถประโยชน์มากกว่าเดิม
5. คณะกรรมการชุมชนฯ ต้องรับผิดชอบในงบประมาณ รายได้ เงินสบทบทุน หรือรายรับอื่นใด ที่คณะกรรมการชุดเก่าจะเป็นผู้ส่งมอบให้
6. เหรัญญิกของคณะกรรมการชุมชนฯ พึงจัดทำบัญชีรายรับจ่าย เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บัญชีรายการรับ-จ่าย ที่จัดทำพึงแล้วเสร็จก่อนส่งมอบให้กับคณะกรรมการชุดต่อไป
7. คณะกรรมการชุมชนฯ พึงจดบันทึก จัดทำรายงาน สรุปผล กิจกรรมใดๆก็ตามที่ได้ดำเนินการไป ตามความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลงาน ประเมินความสำเร็จของโครงการ และเพื่อส่งมอบเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการชุดต่อไป
8. หากจำเป็นคณะกรรมการชุมชน อาจร่าง หรือนำเสนอ กฎ ระเบียบใดๆเพื่อช่วยให้การบริหารชุมชนฯ เรียบร้อย มีความโปร่งใส และเกิดความคล่องตัว รวมถึงช่วยในการหารายได้ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนฯ
 


คุณสมบัติของผู้ถูกคัดเลือกให้รับหน้าที่กรรมการชุมชนฯ 
1.  เป็นสมาชิกของชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.  กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งขึ้นใหม่  จะต้องไม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ  ที่กำลังจะหมดอายุตามวาระ
3.  เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมเสียสละเพื่อชาวชุมชน


ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนฯ
ได้แก่ สมาชิกชุมชนฯ รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนชุดเดิม คณะกรรมการดูแลข้อความ  และคณะตัวแทนชุมชน นั้นหมายถึงท่านสมาชิกเพียง 1 ท่านต่อ 1 เสียง หากท่านสมาชิกที่ login เข้าเกินกว่า 1 ชื่อ ก็ให้ถือเอาเพียงชื่อและรหัสสมาชิกใดเพียงชื่อเดียว หากท่านนั้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกไปแล้ว แต่ยังคงใช้ชื่อในรหัสสมาชิกอีกชื่อหนึ่งลงคะแนนอีก ให้ถือว่าคะแนนเสียงของท่านเป็นโมฆะ 


การเลือกตั้ง
1. ภายหลังจากมีการประกาศให้ใช้สิทธิการเลือกตั้งก่อนการสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชุดเดิมไม่น้อยกว่า 20 วัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิลงในความเห็นของกระทู้ชื่อ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนนักตกปลาสยามฟิชชิ่ง โดยใช้สิทธิลงชื่อได้ไม่เกิน 8 ชื่อ
2.ให้กรรมการชุมชนในชุดปัจจุบันเป็นกรรมการการเลือกตั้งใหม่ครั้งต่อไป คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำการตรวจนับคะแนนแล้วประกาศผลก่อนวันสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิมไม่น้อยกว่า 5 วัน
3. ให้ผู้ถูกเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุด รับตำแหน่งประธานกรรมการชุมชน และคะแนนลำดับรองลงมาตามลำดับ คือรองประธานที่ 1 ที่ 2 เลขานุการ และเหรัญญิก หากมีคะแนนเท่ากันให้ถือลำดับเอาผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าเรียงกันมา(อาวุโสให้ถือเอาตามอายุ)


การดำรงตำแหน่งและวาระ
1. วาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม สิ้นสุด 31 ธันวาคม ของปี เพื่อไม่ให้เกิดช่วงว่างในการรับช่วงงาน จึงขอกำหนดวันเลือกตั้งก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 20 วัน ประกาศผลก่อนวันสิ้นสุดวาระไม่น้อยกว่า 5 วัน
กระทู้: 293
ความเห็น: 7,139
ล่าสุด: 16-04-2561
ตั้งแต่: 05-06-2547
ความเห็นที่ 2: 20 พ.ย. 55, 16:33
กระทู้: 44
ความเห็น: 9,889
ล่าสุด: 22-05-2561
ตั้งแต่: 26-10-2550
ความเห็นที่ 3: 20 พ.ย. 55, 16:39
1.อ๊อด  (คนเย่อแดนบูรพา) 

2.น้านัท  (E21EUN)   

3.น้าดนัย (klayjinda)   

4.น้าใหญ่  (ใหญ่ บางพลี 

5.น้ากอล์ฟ  (กอล์ฟบ้าkm10) 

6.น้าไก่  (rin9)     

7.น้าหนุ่ย (โสภณ โสภารัตน์)

8.น้าปุ้ย (ตกปลาสโมสร)

กระทู้: 0
ความเห็น: 3,410
ล่าสุด: 26-01-2561
ตั้งแต่: 15-06-2550
ความเห็นที่ 4: 20 พ.ย. 55, 16:46
กระทู้: 33
ความเห็น: 3,259
ล่าสุด: 30-04-2561
ตั้งแต่: 24-12-2550
mangmo1980(381 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 5: 20 พ.ย. 55, 17:09
1.น้าใหญ่ บางพลี
2.น้า  นัท  (E21EUN)
3.น้าหนุ่ย โสภณ
4.น้าrin9 ( น้าไก่)
5.น้าอ๊อด  (คนเย่อแดนบูรพา)
6.น้าตู่ แฮงเกอร์แมน
7.น้าใหญ่ แอคโคเนต
8.น้าอ็อด 300ยอด

เครครบละ รอกำหนดการงานเลี้ยงครับ

กระทู้: 7
ความเห็น: 977
ล่าสุด: 28-05-2561
ตั้งแต่: 08-10-2555
ความเห็นที่ 6: 20 พ.ย. 55, 17:57
กระทู้: 38
ความเห็น: 4,992
ล่าสุด: 08-04-2561
ตั้งแต่: 08-06-2549
rin9(1332 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 7: 20 พ.ย. 55, 18:19
1 น้านัท  e21eun
2 น้าดนัย  klayjindn
3 น้าโก้  ทองดำ
4น้าหนุ้ย  โสภน
5 น้าเบียร  judas
6 น้าอ๊อด  300ยอด
7 น้าอ๊อด  คนเย่อแดนบรูพา
8 น้าใหญ่  บางพลี
กระทู้: 42
ความเห็น: 5,950
ล่าสุด: 27-05-2561
ตั้งแต่: 18-08-2548
aum126(539 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 8: 20 พ.ย. 55, 18:49
1. น้านัท  (E21EUN)
2. น้าต๋อง( โรนัน 13 )
3. น้าต๋องคันกะรอก (tong06)
4. น้าอ๊อด  (คนเย่อแดนบูรพา)
5. น้า อ๊อด 300 ยอด
6. น้าปุ้ย (ตกปลาสโมสร)
7. น้าโก้ (thongdum)
8. น้าใหญ่  (ใหญ่ บางพลี )
กระทู้: 4
ความเห็น: 2,714
ล่าสุด: 16-04-2561
ตั้งแต่: 14-10-2551
ความเห็นที่ 9: 20 พ.ย. 55, 18:55
  ชื่อ                        ล็อคอิน         
1.น้าปุ๊  (เฮียปุ๊)          ปุ๊เอง           
2.น้าไจ๊ (เฮียไจ๊)        Jai             
3.น้าอ่ำ                    นายชักช้า     
4.น้าป๊อต                  tid pod       
5.น้าเก่ง                    Buzza         
6.น้าบอล                  ballycb3     
7.น้าต๋อง                  โรนัน13     
8.น้าไก่                    rin9           


ตามนี้เลยคร๊าบบบบบ
กระทู้: 15
ความเห็น: 2,357
ล่าสุด: 18-08-2557
ตั้งแต่: 13-08-2552
laknastit(384 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offlineใบแดง
ความเห็นที่ 10: 20 พ.ย. 55, 19:05
มาขอจองใว้ด้วยครับ
กระทู้: 1
ความเห็น: 4,266
ล่าสุด: 20-05-2561
ตั้งแต่: 07-10-2555
MiwZa(19 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 11: 20 พ.ย. 55, 19:07
กระทู้: 13
ความเห็น: 457
ล่าสุด: 31-07-2560
ตั้งแต่: 14-08-2554
ความเห็นที่ 12: 20 พ.ย. 55, 19:08
อยากจองจังเลยครับ
กระทู้: 15
ความเห็น: 1,087
ล่าสุด: 26-05-2561
ตั้งแต่: 26-07-2551
ความเห็นที่ 13: 20 พ.ย. 55, 19:10
ขอใช้สิทธิ์ด้วยน่ะครับ
1.น้าปุ๊  ปุ๊เอง
2.น้าอ่ำ  นาย ชักช้า
3.น้าไก่  rin9
4.น้าป๊อด  tid pod
5.น้าต๋อง  โรนัน13
6.เฮียใจ๊  jai
7.บ้าบอล  ballycb3
8.น้าเก่ง  Buzza

ตามนี้เลยครับ 
กระทู้: 27
ความเห็น: 548
ล่าสุด: 12-08-2559
ตั้งแต่: 20-09-2548
ความเห็นที่ 14: 20 พ.ย. 55, 20:01
กระทู้: 7
ความเห็น: 362
ล่าสุด: 28-10-2560
ตั้งแต่: 10-02-2555
ความเห็นที่ 15: 20 พ.ย. 55, 21:11
กระทู้: 2
ความเห็น: 897
ล่าสุด: 03-05-2561
ตั้งแต่: 01-05-2555
ความเห็นที่ 16: 20 พ.ย. 55, 21:16
กระทู้: 16
ความเห็น: 2,064
ล่าสุด: 19-12-2560
ตั้งแต่: 23-12-2553
ความเห็นที่ 17: 20 พ.ย. 55, 21:27
ขออนุญาติใช้สิทธิเลือกนะครับ
1.อ๊อด        (คนเย่อแดนบูรพา) 

2.น้านัท      (E21EUN)   

3.น้าดนัย    (klayjinda)   

4.น้าใหญ่  (ใหญ่ บางพลี 

5.น้าไก่      (rin9)     

6.  น้าหนุ่ย (โสภณโสภารัตน์)

เอาเเค่นี้ก่อนนะครับเเล้วจะมาเพิ่มอีกทีชุดนี้ต้องสุดยอดเเน่ๆ 
กระทู้: 14
ความเห็น: 2,264
ล่าสุด: 27-05-2561
ตั้งแต่: 28-05-2552
Zetamol(556 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 18: 20 พ.ย. 55, 21:55
ขอใช้สิทธิ์เลือก คกก. ครับ 
1.น้าปุ๊  (เฮียปุ๊)          ปุ๊เอง             
2.น้าไจ๊ (เฮียไจ๊)        Jai             
3.น้าอ่ำ                    นายชักช้า     
4.น้าป๊อต                  tid pod       
5.น้าเก่ง                    Buzza         
6.น้าบอล                  ballycb3       
7.น้าต๋อง                  โรนัน13       
8.น้าไก่                    rin9             

ตามนี้ครับ
 
กระทู้: 14
ความเห็น: 2,612
ล่าสุด: 25-05-2561
ตั้งแต่: 28-08-2551
e_e(341 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 19: 20 พ.ย. 55, 21:59
กระทู้: 38
ความเห็น: 2,934
ล่าสุด: 11-12-2560
ตั้งแต่: 20-06-2554
ความเห็นที่ 20: 20 พ.ย. 55, 22:00
กระทู้: 1
ความเห็น: 411
ล่าสุด: 01-05-2561
ตั้งแต่: 06-05-2554
pee888(41 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 21: 20 พ.ย. 55, 22:04

2.
3.
4.
5.
กระทู้: 12
ความเห็น: 1,319
ล่าสุด: 28-04-2561
ตั้งแต่: 30-06-2553
totea_t(304 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 22: 20 พ.ย. 55, 22:07
กระทู้: 53
ความเห็น: 7,778
ล่าสุด: 14-05-2561
ตั้งแต่: 09-11-2550
debadventure(1879 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 23: 20 พ.ย. 55, 22:11
รอตามเพื่อนตอนนี้ยังนึกไม่ออก  นึกออกแล้วจ้า

1 น้านึกค้าบ
2 น้าอินทรีพัทลุง
3 น้าใหญ่บางพลี
4 น้าอ๊อด คนเย่อแดนบูรพา
5 ลุงอึ่งแดดเดียว
6 ป้าแอ้เข้าครัว
7 น้าหนุ่ย โสภณ
8 น้าเก่ง แหลมฉบัง
กระทู้: 55
ความเห็น: 2,904
ล่าสุด: 11-04-2561
ตั้งแต่: 06-07-2549
wanwan(1382 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 24: 20 พ.ย. 55, 22:47
กระทู้: 10
ความเห็น: 1,454
ล่าสุด: 18-04-2561
ตั้งแต่: 08-04-2555
JamesYesTeam(300 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ความเห็นที่ 25: 20 พ.ย. 55, 22:59
หน้าที่: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >>ทุกหน้า
siamfishing.com © 2018