Daiwa Theory Model 2017 : Daiwa Spinning รอก (Reel)
รอก (Reel) > Spinning > Daiwa
Daiwa Theory Model 2017
ความเห็น อ่าน ความเห็นล่าสุด
3 1,177 7 ต.ค. 62
แนะนำให้ใช้ ราคาซื้อเฉลี่ย
100.00 % ฿ 0
คะแนนด้านคุณภาพ คะแนนด้านราคา คะแนนโดยรวม
8.33 8.33 8.33
Daiwa Theory Model 2017
Model  Bearing  Ratio  Line(PE/m)  Drag(kg)  wt(g)
1003  7/1  4.8:1  0.4/120m  2  155 
2004  7/1  4.8:1  0.6/100m  2  175 
2004H  7/1  5.6:1  0.6/100m  2  175 
2506  7/1  4.8:1  1/100m  3  185
2506H  7/1  5.6:1  1/100m  3  185
2508PE  7/1  4.8:1  1.0/120m  7  190
2508PE-H  7/1  5.6:1  1.0/120m  7  190
2510PE-H  7/1  5.6:1  1.5/150m  7  190
3012H  7/1  5.6:1  1.5/200m  7  220
3500PE-H  7/1  5.7:1  2.5/250m  8  340
4000  7/1  4.9:1  3/250m  8  335
4000H  7/1  5.7:1  3/250m  8  335

siamfishing.com © 2020