บรรทัดฐานการแสดงความเห็นในสยามฟิชชิ่ง: SiamFishing : Thailand Fishing Community
12345>>>
กระดาน
คห. 280 อ่าน 161,556 โหวต 21
บรรทัดฐานการแสดงความเห็นในสยามฟิชชิ่ง
webmaster(2909 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
ตั้ง: 4 ส.ค. 51, 12:58
บรรทัดฐานการแสดงความเห็นในสยามฟิชชิ่ง
แม้ว่าจะมีข้อตกลงชุมชนที่ต้องอ่านและยอมรับเวลาสมัครสมาชิก  รวมทั้งข้อกำหนดในการแสดงความเห็น ในแต่ละหน้าที่ระบุไว้เพิ่มเติม แต่ก็ดูจะไม่เพียงพอที่จะรักษาบรรยากาศการแลกเปลี่ยนที่ดีไว้ได้ สาเหตุสำคัญก็คือ การที่สมาชิกแต่ละท่าน มีบรรทัดฐานในการพิจารณาเรื่องบางเรื่องต่างกัน และก็ได้เอาบรรทัดฐานของตัวเอง ไปตัดสินผู้อื่นว่าผิดว่าถูก ว่าควรว่าไม่ควร เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นเป็นปกติในสังคม แต่เมื่อเกิดขึ้นในเว็บไซต์ การแสดงความเห็นในลักษณะดังกล่าว จะนำไปสู้ความขัดแย้งเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผมเห็นว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดบรรทัดฐานกลางสำหรับการแสดงความเห็นในบางประเด็น เพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงร่วมกัน จะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งจากบรรทัดฐานที่ต่างกัน

สมาชิกท่านใดมีความเห็นที่แตกต่าง สามารถเสนอความเห็นเข้ามาได้ ผมจะนำไปพิจารณาและปรับปรุงหากว่าเห็นสมควร

ตกแล้วปล่อยหรือตกแล้วเก็บ
จนถึงปัจจุบันนี้ ในเมืองไทยยังไม่มีกฎหมายกำหนดจำนวนและขนาดของปลา ที่นักตกปลาจะสามารถนำกลับได้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ เป็นดุลยพินิจของแต่ละคน การนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นวิจารณ์ผู้ที่มีแนวทางต่างจากตน หรือการใช้ถ้อยคำในเชิงตำหนิ ประชดประชันกัน ถือเป็นการแสดงความเห็นโดยไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

การตกปลาชะโดแม่ครอก
มีกระทู้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสอบถามความเห็นในเรื่องการปลาชะโดแม่ครอกหลายครั้ง และมักจะแสดงความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรง หาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางไม่ได้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ เป็นดุลยพินิจของแต่ละคน การนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นวิจารณ์ผู้ที่มีแนวทางต่างจากตน หรือการใช้ถ้อยคำในเชิงตำหนิ ประชดประชันกัน ถือเป็นการแสดงความเห็นโดยไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

ปลาพวง ปลารวม
สมาชิกบางส่วนเห็นว่าการตกปลาและนำมาถ่ายกันเป็นพวง หรือเรียงถ่ายเป็นปลารวม จะเป็นการไม่สมควร ไม่เป็นการส่งเสริมให้ตกปลาแต่พอควร ไม่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ในเรื่องนี้ ถึงที่สุดแล้วเป็นเรื่องความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคล ถกเถียงกันได้ไม่จบ การโพสทักท้วง ประชดประชันในเรื่องนี้ มีแต่นำไปสู่ความขัดแย้ง ยังไม่ต้องเอ่ยถึงการนำเอาความเชื่อส่วนตัวไปตัดสินผู้อื่น ดังนั้นจึงให้ทุกท่าน ยุติการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในเรื่องนี้

การใช้ภาษาไทย
สมาชิกมักจะทักท้วงเรื่องการใช้ภาษาไทยอยู่เป็นระยะ หลายครั้งก็นำไปสู่ความเห็นที่ขัดแย้งกัน การพิมพ์ได้ถูกต้องเป็นเรื่องที่ดี ทำให้อ่านได้ใจความเร็ว สื่อสารได้ถูกต้อง แต่หากพิมพ์ตกหล่นบ้าง สะกดผิดบ้างโดยไม่เจตนา ก็เป็นเรื่องธรรมดา หนังสือทั่วไปจะมีหน่วยงานพิสูจน์อักษร ตรวจสอบก่อนพิมพ์ แต่เว็บไซต์สยามฟิชชิ่ง สมาชิกที่โพสเป็นคนนำเสนอเรื่อง มีความชำนาญด้านภาษาแตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะ มีความหลากหลายทั้งอายุ ทั้งวุฒิการศึกษา นอกจากนี้ยังมีสมาชิกที่เป็นคนไทยแต่อยู่ต่างประเทศมานาน และสมาชิกที่ไม่ใช่คนไทยอีกด้วย ดังนั้นการติติงกันเรื่องการใช้ภาษา จะเป็นปัจจัยบันทอนความตั้งใจในการนำเสนอเรื่อง รวมทั้งยังจะปัจจัยสร้างความขัดแย้งอีกด้วย เราไม่ใช่เว็บหน่วยงานราชการ เนื้อหาก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นทางการ ดังนั้นการพิมพ์ผิดบ้าง หรือแม้การพิมพ์ด้วยภาษาพูดบ้าง ก็ไม่ได้ทำให้การสื่อความหมายด้อยค่าลงไป แต่หากสมาชิกมีเจตนาที่จะพิมพ์ผิดหรือเล่นกับอักษรมากจนเกินไป ทางคณะกรรมการดูแลข้อความหรือผมจะเข้าไปแก้ไข หรือแม้กระทั้งตักเตือนเองครับ

การโหวตกระทู้
ผมได้ทำระบบโหวตกระทู้ขึ้นมา เพราะเห็นว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้สมาชิกที่เข้าชมกระทู้ได้แสดงความชื่นชม ความชอบต่อกระทู้นั้น คะแนนโหวตที่กระทู้นั้นได้ จะแสดงเป็นดาวสีต่างๆ เวลาดูที่หน้ากระดาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประสงค์ที่จะเข้าชมกระทู้โดยดูจากคะแนนโหวต ในเวลาต่อมา จึงได้พัฒนาให้คะแนนโหวตที่ได้จากการตั้งกระทู้เป็นหนึ่งในสถิติส่วนตัวของสมาชิก เพิ่มเติมจากสถิตการตั้งกระทู้ การแสดงความเห็น อัตราการเข้าชม แม้การโหวต จะเริ่มต้นจากการโหวตกับกระทู้ที่ชื่นชอบ แต่สมาชิกบางท่านก็ได้ให้โหวตเพื่อเพิ่มคะแนนให้กับสมาชิกทั้งๆ ที่กระทู้ดังกล่าวไม่ได้มีความน่าสนใจอะไร หรือแม้กระทู้นั้นจะเป็นเพียงกระทู้แนะนำตัวของสมาชิกใหม่ อย่างไรก็ตาม การโหวต ถึงที่สุดแล้วเป็นสิทธิส่วนบุคคล จะให้ง่ายให้ยาก ก็ถือเป็นดุลยพินิจของแต่ละท่าน การแสดงความเห็นในเชิงตำหนิหรือรำคาญ ถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เป็นการไม่ให้เกียรติความเห็นที่แตกต่าง หากท่านเห็นว่าควรโหวตก็ใช้สิทธิของท่าน หากว่าไม่ควร ก็ไม่ต้องโหวต

การแสดงความเห็นโดยไม่ให้เกียรติผู้ตั้งกระทู้
ผมเชื่อว่ามีนักตกปลาเข้ามาชมสยามฟิชชิ่งจำนวนมากที่ออกทริป แต่ไม่โพสท์ เมื่อไม่โพสท์ ทริปที่เกิดขึ้น ก็ได้จบลงอย่างเงียบๆ เป็นการส่วนตัว แต่ก็มีนักตกปลาอีกหลายท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าระหว่างการตกปลา บันทึกภาพเอาไว้ และนำเรื่องราว กลับมาแบ่งปันให้กับเราผ่านหน้ากระดาน บางท่านต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำภาพแต่ละภาพ บรรจงบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้รับรู้เรื่องราวให้ได้มากที่สุด เมื่อนำมาโพสท์ การแบ่งปันความรู้  การแบ่งปันความสุขความสนุก ก็เกิดขึ้น ในฐานะผู้ชมกระทู้ แม้จะไม่มีโอกาสออกทริป แต่เมื่อได้ชมกระทู้ทริปตกปลา เราก็พลอยสนุก มีความสุขไปด้วย ดังนั้นการแสดงความเห็นที่เป็นการตำหนิ เหน็บแนม วิจารณ์ในทางเสียหาย หรือแม้แต่การใช้อีโมชั่นที่ไม่เหมาะสม จึงเป็นการแสดงความเห็นของผู้ที่เข้าชมทริปตกปลาที่ไม่เหมาะสม เป็นการแสดงความเห็นที่ไม่ให้เกียรติผู้ตั้งกระทู้

การใช้ถ้อยคำแสดงความเห็น
แต่ละท่านมีบุคลิกในการใช้คำพูดที่แตกต่างกันไป บางท่านสุภาพ บางท่านตลก บางท่านจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร ตราบใดที่สามารสื่อความหมายออกไปในลักษณะที่ให้เกียรติผู้อื่น บรรยากาศการแลกเปลี่ยนก็จะเป็นได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม มีบางท่านที่ใช้ถ้อยคำในลักษณะที่มีความหมายในเชิงประชดประชัน ดูหมิ่น ยกตนข่มท่าน ถ้อยคำในลักษณะนี้ มีแต่จะสร้างความขัดแย้ง ทำลายบรรยกาศการแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงให้ถือว่าการใช้คำในลักษณะนี้เป็นการละเมิดบรรทัดฐานการแสดงความเห็นในสยามฟิชชิ่ง

เรื่องอื่นๆ
เรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้ขัดข้อตกลงของชุมชน ไม่ได้ขัดต่อข้อกำหนดเพิ่มเติม รวมทั้งยังไม่ได้กำหนดเป็นบรรทัดฐานของสยามฟิชชิ่งไว้ ให้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะนำเสนอเรื่อง การจะเอาบรรทัดฐานส่วนตัวไปตัดสินผู้อื่น เป็นเรื่องเสียมารยาทในการแสดงความเห็น เป็นการกระทำที่ไม่สมควร

- หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ให้ยึดถือตามเนื้อหาที่มีการแก้ไขล่าสุด
- ท่านที่เจตนาโพสท์ข้อความให้เกิดเป็นประเด็นก้ำกึ่งในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ท่านจะถูกให้ใบเหลืองหรือใบแดงตามแต่กรณี
แก้ไข 20 พ.ย. 57, 11:09
herofluck(1379 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.1: 4 ส.ค. 51, 13:37
รับทราบครับ น้าเวบ
ปุย(204 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.2: 4 ส.ค. 51, 13:38
รับทราบครับ น้าเวบ
vayu1offline
คห.3: 4 ส.ค. 51, 13:38ผมขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับ การตกชะโดแม่ครอกหน่อยนะครับ
ที่ผมจะแสดงความเห็นไม่เพียงเฉพาะชะโด แต่รวมถึงปลาที่อยู่ในช่วงวางไข่
หรือกำลังเลี้ยงลูกอ่อน แทนที่ชุมชนจะบอกว่า งดการวิจารณ์ เปลี่ยนเป็น งดการลง
ข้อความ-รูปภาพที่แสดงถึง การได้มาซึ่งปลาที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น

ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ
AlaZ(4 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.4: 4 ส.ค. 51, 13:39
ครับ
chartai(619 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.5: 4 ส.ค. 51, 13:40
รับทราบครับน้าเว็บ
nuifish(358 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.6: 4 ส.ค. 51, 13:41
รับทราบ และปฏิบัติ ครับ
คห.7: 4 ส.ค. 51, 13:43
รับทราบครับน้าเว็ป
MR.MAG(555 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.8: 4 ส.ค. 51, 13:44
รับทราบครับพี่เวป
คห.9: 4 ส.ค. 51, 14:44
รับทราบครับ
คห.10: 4 ส.ค. 51, 14:48
รับทราบครับ
คห.11: 4 ส.ค. 51, 14:51
รับทราบครับ 
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกความเห็นเท่าไหร่  แวะเข้ามาดูอย่างเดียว
คห.12: 4 ส.ค. 51, 15:13
รับทราบครับ.. 
nice085(20 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.13: 4 ส.ค. 51, 16:37
รับทราบครับน้าเว็ป
คห.14: 4 ส.ค. 51, 16:50
รับทราบครับ
คห.15: 4 ส.ค. 51, 19:58
รับทราบครับน้าเวป
tangloung(59 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.16: 4 ส.ค. 51, 20:17
รับทราบครับ
300ยอด(4139 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.17: 5 ส.ค. 51, 00:27
รับทราบครับน้าเวป
คห.18: 5 ส.ค. 51, 04:47
รับทราบครับ.
คห.19: 5 ส.ค. 51, 07:04
รับทราบครับ
คห.20: 5 ส.ค. 51, 10:20
รับทราบครับ
tom9932(33 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.21: 5 ส.ค. 51, 10:42
รับทราบและยินดีปฏิบัติ ครับ!
คห.22: 5 ส.ค. 51, 12:10
รับทราบค๊าบ
คห.23: 5 ส.ค. 51, 13:18
รับทราบและเห็นด้วยทุกประการ
domesoft(4566 คะแนนโหวตจากผู้ชมกระทู้)offline
คห.24: 5 ส.ค. 51, 13:23
รับทราบครับ 
คห.25: 5 ส.ค. 51, 14:57
รับทราบครับ น้าเวป.
12345>>>
siamfishing.com © 2022